Mijn tarieven

Mijn tarieven voor particulieren zijn volledig gebaseerd op de aard en duur van de opdracht. Nadat u akkoord bent gegaan met de opdracht, krijgt u een rekening die u tijdens de eerste afspraak contant of per pinbetaling kunt voldoen. Maakt u het bedrag liever per bank over, dan verzoek ik u dit vóór aanvang van onze afspraak te voldoen. Voor vaste klanten is er mogelijkheid tot betaling achteraf op rekening. Tevens kunnen er bij vervolgopdrachten of doorlopende opdrachten abonnementsvormen tegen gunstigere tarieven besproken worden.

Mijn tarief voor de zakelijke markt is €85 per uur exclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten. Mocht de opdracht voor langere tijd of voor regelmatige uren per maand worden aangegaan, dan kan dit tarief besproken worden. Neem dus altijd even contact met me op.

Reiskosten-reistijd

Ik ben beschikbaar in heel Nederland. Er worden geen reiskosten/reistijd in rekening gebracht als u binnen een afstand van 15km van Breukelen woont. Woont u daarbuiten dan breng ik €0,25 per km en €35 per uur reistijd in rekening. Dit geldt tevens voor de reiskosten/reistijd voor het intake-gesprek. Het gesprek zelf is kosteloos.

Bij de berekening van kilometers wordt uitgegaan van de routeplanner op Google maps.

No show

Afspraken die door de klant niet worden nagekomen of minder dan 48 uur voor aanvang van de afspraak zijn afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

Mijn algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

Beroepscode en Klachtenregeling

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers en werk volgens de gedragscode van de NBPO. Dit houdt onder meer in dat ik:

 • ingeschreven sta bij de Kamer van Koophandel
 • verzekerd ben voor bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s
 • het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uitoefen met respect voor de belangen van mijn klanten en het aanzien van mijn beroepsgroep
 • informatie van en over klanten, de opdracht en de uitvoering geheim houdt met uitzondering van situaties waarin:
  • de klant mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat
  • ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring
  • zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen
 • het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen respecteer en het materiaal of methodes niet zonder toestemming van rechthebbende zal gebruiken
 • me bij geschillen onderwerp aan het Klachtreglement van de Beroepsvereniging. U kunt een geschil voorleggen aan de Klachtcommissie. Het adres is:

Secretariaat NBPO T.a.v. de Klachtcommissie  Postbus 1058 3860 BB Nijkerk of per email naar: info@nbpo.nl

Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Stella Wisse Professional Organizer biedt geen garantie dat de informatie volledig, juist of actueel is. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraak worden gemaakt.

Stella Wisse Professional Organizer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of het actueel zijn van de op deze website aangeboden informatie.

Deze website bevat links naar andere websites. Stella Wisse Professional Organizer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.