Mijn tarieven

Mijn tarieven voor particulieren zijn volledig gebaseerd op de aard en duur van de opdracht. Na ons vrijblijvende  intakegesprek, krijgt u een offerte voor het door u gewenste traject.

Mijn tarieven voor de zakelijke markt zijn €75,- per uur (exclusief BTW) en exclusief eventuele reiskosten-reistijd (zie hieronder). Bij afname van een regulier aantal uren voor een bepaalde (langere) periode, kan een korting op dit bedrag gelden, dus informeer altijd even.

Nadat u akkoord bent gegaan met de opdracht, krijgt u een rekening die u tijdens de eerste afspraak contant of per pinbetaling kunt voldoen. Maakt u het bedrag liever per bank over, dan verzoek ik u dit vóór aanvang van onze afspraak te doen. Voor vaste klanten en zakelijke klanten is er mogelijkheid tot betaling achteraf op rekening. Tevens kunnen er bij vervolgopdrachten of doorlopende opdrachten abonnementsvormen tegen gunstigere tarieven besproken worden.

Reiskosten-reistijd

Er worden geen reiskosten/reistijd in rekening gebracht als u binnen een afstand van 15km van Breukelen woont. Woont u daarbuiten dan breng ik €0,25 per km en €35 per uur reistijd in rekening. Dit geldt tevens voor de reiskosten/reistijd voor het intake-gesprek. Het gesprek zelf is kosteloos.

Bij de berekening van kilometers wordt uitgegaan van de routeplanner op Google maps.

No show

Afspraken die door de klant niet worden nagekomen of minder dan 48 uur voor aanvang van de afspraak zijn afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

Mijn algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

Beroepscode en Klachtenregeling Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers en werk volgens de gedragscode van de NBPO. Dit houdt onder meer in dat ik:

 • ingeschreven sta bij de Kamer van Koophandel
 • verzekerd ben voor bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s
 • het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uitoefen met respect voor de belangen van mijn klanten en het aanzien van mijn beroepsgroep
 • informatie van en over klanten, de opdracht en de uitvoering geheim houdt met uitzondering van situaties waarin:
  • de klant mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat
  • ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring
  • zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen
 • het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen respecteer en het materiaal of methodes niet zonder toestemming van rechthebbende zal gebruiken
 • me bij geschillen onderwerp aan het Klachtreglement van de Beroepsvereniging. U kunt een geschil voorleggen aan de Klachtcommissie. Het adres is:

Secretariaat NBPO T.a.v. de Klachtcommissie  Postbus 90154 5000 LG Tilburg

Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Stella Wisse Professional Organizer biedt geen garantie dat de informatie volledig, juist of actueel is. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraak worden gemaakt.

Stella Wisse Professional Organizer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of het actueel zijn van de op deze website aangeboden informatie.

Deze website bevat links naar andere websites. Stella Wisse Professional Organizer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.

Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies/by continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Meer informatie/more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close